Show Info

SHIBLEE MUNIR

SHIBLEE MUNIR

38" x 54" (in)

96.5" x 137.1" ( cm )

Mix media on wasli

Code: SHI-851

Sold

SHIBLEE MUNIR

38" x 54" (in)

96.5" x 137.1" ( cm )

Mix media on wasli

Code: SHI-850

Sold

SHIBLEE MUNIR

38" x 54" (in)

96.5" x 137.1" ( cm )

Mix media on wasli

Code: SHI-849

Sold

SHIBLEE MUNIR

38" x 54" (in)

96.5" x 137.1" ( cm )

Mixed Media On Wasli

Code: SHI-32

Sold

SHIBLEE MUNIR

38" x 54" (in)

96.5" x 137.1" ( cm )

Mixed Media on Paper

Code: SHI-72

Sold

SHIBLEE MUNIR

30" x 40" (in)

76.2" x 101.6" ( cm )

Mixed Media on Paper

Code: SHI-123

Sold

SHIBLEE MUNIR

13" x 22" (in)

33.0" x 55.88" ( cm )

Mixed Media on Paper

Code: SHI-126

Sold

SHIBLEE MUNIR

38" x 54" (in)

96.5" x 137.1" ( cm )

Mixed Media on Paper

Code: SHI-137

Sold

SHIBLEE MUNIR

11" x 14" (in)

27.9" x 35.56" ( cm )

Mixed Media on Paper

Code: SHI-166

Sold

SHIBLEE MUNIR

13" x 22" (in)

33.0" x 55.88" ( cm )

Mixed Media on Paper

Code: SHI-239

Sold

SHIBLEE MUNIR

13" x 22" (in)

33.0" x 55.88" ( cm )

Mixed Media on Paper

Code: SHI-243

Sold

SHIBLEE MUNIR

11" x 15" (in)

27.9" x 38.10" ( cm )

Mixed Media on Paper

Code: SHI-280

Sold

Feedback